Αναγνωρίζοντας τον ρόλο μας ως εταιρεία, είμαστε βαθιά ευαισθητοποιημένοι απέναντι στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τον άνθρωπο. Αποδεικνύουμε στην πράξη την υπευθυνότητά μας υιοθετώντας ακόμα περισσότερους τρόπους, μεθόδους και πολιτικές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.