Συλλέγουμε καθημερινά τα κοντόληκτα ή χτυπημένα, αλλά άριστης ποιότητας, τρόφιμά μας και τα προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Είμαστε η πρώτη εταιρεία στο εγχώριο λιανεμπόριο που εφαρμόζει οργανωμένο πρόγραμμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων. Με αυτό τον τρόπο, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά σε περισσότερους ανθρώπους που το έχουν  ανάγκη.  Για να είναι το τραπέζι όλων πάντα γεμάτο!  

Από τον Ιούνιο του 2013, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρείας «Μπορούμε», φροντίζουμε ώστε τα υγιή εμπορεύματά μας, που αποσύρονται από το ράφι λόγω κοντινής ημερομηνίας λήξης ή χτυπημένης συσκευασίας, να προσφέρονται σε γειτονικούς, προς τα καταστήματα, κοινωνικούς φορείς. Οι τοπικοί φορείς παραλαμβάνουν τα προϊόντα καθημερινά μετά το κλείσιμο των καταστημάτων μας και  τα διανέμουν άμεσα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σήμερα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλα τα εταιρικά καταστήματα ΑΒ.  

 

«Τρόφιμα Αγάπης»: τοπικά και περιβαλλοντικά οφέλη  

Το πρόγραμμα έχει έντονο το στοιχείο της εντοπιότητας, καθώς τα τρόφιμα δίνονται μόνο σε τοπικούς φορείς, οι οποίοι στη συνέχεια τα διανέμουν σε ανθρώπους της συγκεκριμένης περιοχής που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης. Παράλληλα, υπάρχουν και περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς η σπατάλη τροφίμων συνδέεται με επιβλαβείς ουσίες που επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος «Τρόφιμα Αγάπης» είναι εντυπωσιακά. Την τελευταία τριετία έχουν δοθεί τρόφιμα αξίας πάνω από 6 εκ. €που αντιστοιχούν σε πάνω από 2,28 εκ. γεύματα. 

*Τα προϊόντα που δίνονται δεν είναι ληγμένα και ελέγχονται ώστε να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες ασφαλείας ανάλογα με την κατηγορία τους.