Ανακαλύπτουμε καλές πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος & υιοθετούμε δράσεις & ενέργειες με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενεργή κινητοποίηση όλων μας.